Socijalne usluge u zajednici i zapošljavanje osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama na otvorenom tržištu rada

Postavljeno: 13.9.2014. | Autor: administrator

Kreativno edukativni centar KEC iz Beograda je, uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije, u junu 2014. godine započeo realizaciju projekta „Socijalne usluge u zajednici i zapošljavanje osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama na otvorenom tržištu rada“, u partnerstvu sa klinikom za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“. Cilj projekta je doprinos prevenciji institucionalizacije, unapredjenju socijalne inkluzije i kvaliteta života osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.

Inovativnost projekta ogleda se u osnivanju Dnevnog centra u zajednici, van bolničkih okvira, za osobe sa mentalnim teškoćama, unapređenje rada postojećeg dnevnog centra za osobe sa intelektualnim teškoćama, osnivanje usluge Predah roditeljstva i na uključivanje obe ranjive grupe u zajednicu kroz radno angažovanje i zapošljavanje na otvorenom tržištu rada. 

Projektne aktivnosti usmerene su na izgradnju kapaciteta osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama i na stvaranje povoljne klime za njihovu socijalnu inkluziju.

"Voćne Rolnice" bez aditiva i konzervansa

Postavljeno: 8.9.2014. | Autor: administrator

U prostorijama Kreativno edukativnog centra - KEC u Kraljevića Marka 4 možete kupiti "Voćne Rolnice" koje su napravljene od mlevenog sušenog voća, bez aditiva, konzervansa i šećera. Proizvod je nov na srpskom tržištu i dobio je sertifikat o ispravnosti i kvalitetu od Zavoda za javno zdravlje u Beogradu, po kome ima neograničen rok trajanja. U njemu su sačuvani svi vitamini i zdravi sastojci, jer proizvod nije termički obrađen.

U proizvodnom procesu pravljenja voćnih rolnica, učestvuju osobe sa intelektualnim teškoćama, od nabavke materijala za proizvodnju, do pakovanja, promocije i distribucije.

Radno angažovanje u socijalnom preduzeću je neophodno za kvalitetan i ispunjen život mladih osoba sa intelektualnim teškoćama. Kreativno edukativni centar razvija proizvodne delatnosti sa ciljem da se osobe sa intelektualnim teškoćama radno angažuju i zaposle, da svojim radom privređuju, doprinose i ostvaruju dobit, kao punopravni članovi društva, da se socijalizuju i uspešno integrišu u radnu sredinu.


Radno vreme centra je od 10 do 18 časova, a sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 064 680 97 51.


Račun za uplatu: Societe Generale Srbija  275 0000220036687 07

Nastavak saradnje kompanije Delhaize i Kreativno edukativnog centra

Postavljeno: 6.8.2014. | Autor: administrator

U saradnji sa nevladinom organizacijom „Kreativno-edukativni centar“ (KEC), kompanija Delhaize Serbia (Delez Srbija) je pre dve godine pokrenula projekat radnog angažovanja osoba sa intelektualnim invaliditetom. Danas je u kompaniji Delez Srbija radno angažovano 20 osoba koje su u Maxiprodavnicama angažovane na pakovanju robe potrošačima na kasi, tri puta nedeljno po jedan sat.  


Ovakvo radno angažovanje za njih predstavlja priliku da iskažu svoje potencijale, da se aktivno uključe u svakodnevnu komunikaciju sa potrošačima i kolegama i da se istinski osete kao sastavni deo zajednice. Za kompaniju Delez Srbija to je prilika da doprinese razvoju društva bez predrasuda, da podrži različitost i unapredi integraciju osoba sa intelektualnim invaliditetom u širu društvenu zajednicu. 


Rezultati brojnih istraživanja pokazali su da radno angažovanje osoba sa intelektualnim invaliditetom može da unapredni atmosferu u radnom okruženju. Takođe, istraživanja pokazuju da su to osobe koje dolaze na posao bez obzira na sve,  uvek srećni i retko kada propuštaju priliku da rade. Posvećeni su svom poslu, lojalni, druželjubivi i motivisani. 


Ne postoje pisana pravila ponašanja prema osobama sa intelektualnim invaliditetom, ali postoje preporuke. Kako svako od nas zaslužuje jednaku mogućnost da dostojanstveno živi i radi, preporučuje se: 


- prihvatanje,  i pored različitosti, 

- iskrenost i ljubaznost 

- pružanje više pažnje i malo ljubavi, čime se dobija mnogo više za uzvrat

- bez sažaljevanja

- bez diskriminacije

- upućivanje jasnih  instrukcija za obavljanje radnih zadataka

- dovoljno strpljenja da saslušate i sačekate da obave posao

- iskren i ravnopravan odnos 

- komunikacija   ista kao sa drugim kolegama

- solidarnost i pružanje pomoći i podrške u situacijama kada je to potrebno da se obavi posao 

 

Kompanija Delhaize Srbija u ovom trenutku ima više od 230 zaposlenih osoba sa različitim tipovima invaliditeta koji su zaposleni na pozicijama u maloprodajnim objektima Maxi, Mini Maxi i Tempo širom Srbije, ali i direkciji kompanije u Beogradu. Kompanija Delez Srbija sarađuje sa udruženjima osoba sa invaliditetom nudeći im priliku za zaposlenje, istovremeno edukujući zaposlene u cilju podizanja svesti o osobama sa invaliditetom u želji da doprinese stvaranju okruženja bez barijera. 

KEC MNRO Novi prostor

Postavljeno: 16.9.2012. | Autor: administrator

Narodno pozorište u Beogradu zaključilo je Protokol o saradnji sa KEC MNRO

Postavljeno: 10.9.2012. | Autor: administrator

Na ceremoniji održanoj 13. juna, protokol su potpisali upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu Božidar Đurović i predsednica Kreativno edukativnog centra za mentalno nedovoljno razvijene osobe Margareta Kecman. Potpisnici su se, između ostalog, dogovorili da KEC MNRO, u okviru projekta “Integracija MNRO u socijalnu sredinu”, realizuje deo procesa radnog osposobljavanja i angažovanja MNRO, njihovim odabirom, procenom radne sposobnosti i upućivanjem u Narodno pozorište. Sa druge strane, Nacionalni teatar će omogućiti radnu socijalizaciju za dvoje korisnika MNRO koja će biti realizovana sat vremena pre početka predstave. Sporazum počinje da se primenjuje od 18. juna i tom prilikom, MNRO će biti prisutne na ulazu u pozorište i učestvovaće u cepanju karata, zajedno sa osobama koje taj posao već obavljaju. Takođe, dogovoreno je da MNRO učestvuju u jednostavnim oblicima komunikacije sa zaposlenima i građanima koji dolaze na predstavu. M.B.

„Promovisanje prava na rad i stvaranje mogućnosti za rad za osobe sa intelektualnim teškoćama“

Postavljeno: 12.6.2012. | Autor: administrator

Početkom juna 2012. godine KECMNRO započeo je realizaciju projekta „Promovisanje prava na rad i stvaranje mogućnosti za rad za osobe sa intelektualnim teškoćama“. Osnovni cilj projekta je ostvarivanje prava na rad i socijalnu integraciju osoba sa intelektualnim teškoćama na otvorenom tržištu rada. Projektne aktivnosti usmerene su kako na izgradnju kapaciteta osoba sa intelektualnim teškoćama za radno angažovanje na otvorenom tržištu rada, tako i na stvaranje povoljne klime za radno angažovanje osoba sa intelektualnim teškoćama. Radno angažovanje osoba sa intelektualnim teškoćama realizuje se na tri nivoa: kroz prvo radno angažovanje, kroz povećanje broja sati radnog angažmana u okviru postojećeg posla i kroz priliku da pređu na složenije poslove.

O nama:

Kreativno edukativni centar za mentalno nedovoljno razvijene osobe, je nevladina neprofitna organizacija, osnovana 2002. godine, koja sve svoje programe i čitav svoj višegodišnji rad zasniva na osmišljavanju života i rada mladih MNRO – mentalno nedovoljno razvijenih osoba.
Stručni tim KEC MNRO, sastavljen od stručnjaka različitih profila (iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije, psihologije, pedagogije, medicine, sociologije, umetnosti, teologije), u saradnji sa roditeljima MNR osoba, organizuje razne vidove kreativnih i edukativnih radionica u Dnevnom centru u kome se, mladi MNRO, svakodnevno angažuju i samopotvrđuju, ispoljavajući svoju ličnost sa svim svojim potencijalima i raspoloživim sposobnostima.
Detaljnije >>>

Kontakt informacije:

KREATIVNO EDUKATIVNI CENTAR ZA MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENE OSOBE - KEC MNRO
 Kraljevića Marka 4, Beograd

 +381 11 2415107

 +381 64 6809751

 +381 11 3808395

 kecmnro@eunet.rs

Partneri i donatori: