Kec Mnro Logo
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Najnovije vesti:
16.9.2012 - KEC MNRO Novi prostor
10.9.2012 - Narodno pozorište u Beogradu zaključilo je Protokol o saradnji sa KEC MNRO
Detaljnije>>
20.6.2012 - „Promovisanje prava na rad i stvaranje mogućnosti za rad za osobe sa intelektualnim teškoćama“
Detaljnije>>

O nama:

Kreativno edukativni centar za mentalno nedovoljno razvijene osobe, je nevladina neprofitna organizacija, osnovana 2002. godine, koja sve svoje programe i čitav svoj višegodišnji rad zasniva na osmišljavanju života i rada mladih MNRO – mentalno nedovoljno razvijenih osoba.
Stručni tim KEC MNRO, sastavljen od stručnjaka različitih profila (iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije, psihologije, pedagogije, medicine, sociologije, umetnosti, teologije), u saradnji sa roditeljima MNR osoba, organizuje razne vidove kreativnih i edukativnih radionica u Dnevnom centru u kome se, mladi MNRO, svakodnevno angažuju i samopotvrđuju, ispoljavajući svoju ličnost sa svim svojim potencijalima i raspoloživim sposobnostima.
Detaljnije >>>
 

Kontakt informacije:

KREATIVNO EDUKATIVNI CENTAR ZA MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENE OSOBE - KEC MNRO
Adresa:
Kraljevića Marka 4, Beograd
Tel. +381 11 2415107
+381 64 6809751
Fax +381 11 3808395
Web: www.kecmnro.org.rs
E-mail: kecmnro@eunet.rs

Partneri i donatori: