KEC MNRO Novi prostor

Postavljeno: 16.9.2012. | Autor: administrator

Narodno pozorište u Beogradu zaključilo je Protokol o saradnji sa KEC MNRO

Postavljeno: 10.9.2012. | Autor: administrator

Na ceremoniji održanoj 13. juna, protokol su potpisali upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu Božidar Đurović i predsednica Kreativno edukativnog centra za mentalno nedovoljno razvijene osobe Margareta Kecman. Potpisnici su se, između ostalog, dogovorili da KEC MNRO, u okviru projekta “Integracija MNRO u socijalnu sredinu”, realizuje deo procesa radnog osposobljavanja i angažovanja MNRO, njihovim odabirom, procenom radne sposobnosti i upućivanjem u Narodno pozorište. Sa druge strane, Nacionalni teatar će omogućiti radnu socijalizaciju za dvoje korisnika MNRO koja će biti realizovana sat vremena pre početka predstave. Sporazum počinje da se primenjuje od 18. juna i tom prilikom, MNRO će biti prisutne na ulazu u pozorište i učestvovaće u cepanju karata, zajedno sa osobama koje taj posao već obavljaju. Takođe, dogovoreno je da MNRO učestvuju u jednostavnim oblicima komunikacije sa zaposlenima i građanima koji dolaze na predstavu. M.B.

„Promovisanje prava na rad i stvaranje mogućnosti za rad za osobe sa intelektualnim teškoćama“

Postavljeno: 12.6.2012. | Autor: administrator

Početkom juna 2012. godine KECMNRO započeo je realizaciju projekta „Promovisanje prava na rad i stvaranje mogućnosti za rad za osobe sa intelektualnim teškoćama“. Osnovni cilj projekta je ostvarivanje prava na rad i socijalnu integraciju osoba sa intelektualnim teškoćama na otvorenom tržištu rada. Projektne aktivnosti usmerene su kako na izgradnju kapaciteta osoba sa intelektualnim teškoćama za radno angažovanje na otvorenom tržištu rada, tako i na stvaranje povoljne klime za radno angažovanje osoba sa intelektualnim teškoćama. Radno angažovanje osoba sa intelektualnim teškoćama realizuje se na tri nivoa: kroz prvo radno angažovanje, kroz povećanje broja sati radnog angažmana u okviru postojećeg posla i kroz priliku da pređu na složenije poslove.

O nama:

Kreativno edukativni centar za mentalno nedovoljno razvijene osobe, je nevladina neprofitna organizacija, osnovana 2002. godine, koja sve svoje programe i čitav svoj višegodišnji rad zasniva na osmišljavanju života i rada mladih MNRO – mentalno nedovoljno razvijenih osoba.
Stručni tim KEC MNRO, sastavljen od stručnjaka različitih profila (iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije, psihologije, pedagogije, medicine, sociologije, umetnosti, teologije), u saradnji sa roditeljima MNR osoba, organizuje razne vidove kreativnih i edukativnih radionica u Dnevnom centru u kome se, mladi MNRO, svakodnevno angažuju i samopotvrđuju, ispoljavajući svoju ličnost sa svim svojim potencijalima i raspoloživim sposobnostima.
Detaljnije >>>

Kontakt informacije:

KREATIVNO EDUKATIVNI CENTAR ZA MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENE OSOBE - KEC MNRO
 Kraljevića Marka 4, Beograd

 +381 11 2415107

 +381 64 6809751

 +381 11 3808395

 kecmnro@eunet.rs

Partneri i donatori: