U saradnji sa nevladinom organizacijom „Kreativno-edukativni centar“ (KEC), kompanija Delhaize Serbia (Delez Srbija) je pre dve godine pokrenula projekat radnog angažovanja osoba sa intelektualnim invaliditetom. Danas je u kompaniji Delez Srbija radno angažovano 20 osoba koje su u Maxiprodavnicama angažovane na pakovanju robe potrošačima na kasi, tri puta nedeljno po jedan sat.

Ovakvo radno angažovanje za njih predstavlja priliku da iskažu svoje potencijale, da se aktivno uključe u svakodnevnu komunikaciju sa potrošačima i kolegama i da se istinski osete kao sastavni deo zajednice. Za kompaniju Delez Srbija to je prilika da doprinese razvoju društva bez predrasuda, da podrži različitost i unapredi integraciju osoba sa intelektualnim invaliditetom u širu društvenu zajednicu.

Rezultati brojnih istraživanja pokazali su da radno angažovanje osoba sa intelektualnim invaliditetom može da unapredni atmosferu u radnom okruženju. Takođe, istraživanja pokazuju da su to osobe koje dolaze na posao bez obzira na sve,  uvek srećni i retko kada propuštaju priliku da rade. Posvećeni su svom poslu, lojalni, druželjubivi i motivisani.

Ne postoje pisana pravila ponašanja prema osobama sa intelektualnim invaliditetom, ali postoje preporuke. Kako svako od nas zaslužuje jednaku mogućnost da dostojanstveno živi i radi, preporučuje se:

– prihvatanje,  i pored različitosti,

– iskrenost i ljubaznost

– pružanje više pažnje i malo ljubavi, čime se dobija mnogo više za uzvrat

– bez sažaljevanja

– bez diskriminacije

– upućivanje jasnih  instrukcija za obavljanje radnih zadataka

– dovoljno strpljenja da saslušate i sačekate da obave posao

– iskren i ravnopravan odnos

– komunikacija   ista kao sa drugim kolegama

– solidarnost i pružanje pomoći i podrške u situacijama kada je to potrebno da se obavi posao

Kompanija Delhaize Srbija u ovom trenutku ima više od 230 zaposlenih osoba sa različitim tipovima invaliditeta koji su zaposleni na pozicijama u maloprodajnim objektima Maxi, Mini Maxi i Tempo širom Srbije, ali i direkciji kompanije u Beogradu. Kompanija Delez Srbija sarađuje sa udruženjima osoba sa invaliditetom nudeći im priliku za zaposlenje, istovremeno edukujući zaposlene u cilju podizanja svesti o osobama sa invaliditetom u želji da doprinese stvaranju okruženja bez barijera.