• Event Time:
  • Location: Kraljevića Marka 4, Beograd

U organizaciji Kreativno edukativnog centara – KEC i Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ 02. aprila 2015. godine održan je, u prostorijama Kreativno edukativnog centra KEC,  okrugli sto na temu  „Radno angažovanje i zapošljavanje osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama i prepreke pristupu tržištu rada“. Okruglom stolu su, pored predstavnika javnog, civilnog i poslovnog sektora, prisustvovali korisnici, osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.

lukartel