• Event Time:
  • Location: Cleator, Cumbria, UK

U organizaciji Kreativno edukativnog centara – KEC i Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ 24. novembra 2014. godine održan je, u sali dnevne bolnice Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“,  okrugli sto na temu  „Socijalne usluge u zajednici u funkciji prevencije institucionalizacije“.  Okruglom stolu pored predstavnika javnog i civilnog sektora prisustvovali su i korisnici, osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.