• Event Time:
  • Location: Kraljevića Marka 4, Beograd

Kreativno edukativni centar KEC i kompanija McDonald’sodržale su 09. decembra, 2014. godine, u restoranu Bezistan proslavu povodom 10godina uspešne saradnje na projektu „Integracija osoba sa intelektualnimteškoćama u socijalnu sredinu“ i povodom 10 godina sprovođenja programa radnogangažovanja i zapošljavanja osoba sa intelektualnim teškoćama na otvorenomtržištu rada. Na konferenciji na temu „Socijalna inkluzija i prava osoba sainvaliditetom“, medijima su se obratile osobe sa intelektualnim teškoćama, predstavnicivladinog, nevladinog i poslovnog sektora.