• Event Time:

U ponedeljak 09.11.2015. godine u 17 časova u svečanoj sali Starog dvora, Dragoslava Jovanovića 2, Beograd, održava se svečanost povodom promocije ljudskih prava osoba sa intelektualnim teškoćama na život i rad u zajednici, koju organizuje Skupština grada Beograda u saradnji sa Kreativno edukativnim centrom KEC.

Svečanosti će prisustvovati: predstavnici republičkih i gradskih vlasti, diplomatskog kora, poslovnog sektora, verskih zajednica, vladinog i nevladinog sektora.

Radno angažovanje i zapošljavanje osoba sa intelektualnim teškoćama na otvorenom tržištu rada, Kreativno edukativni centar KEC realizuje od 2004.godine. Program je do sada obuhvatio 160 osoba sa intelektualnim teškoćama, koje su radno angažovane u preko 30 kompanija, ustanova, organizacija i preduzeća u Beogradu.

Cilj svečanosti je da se javnost upozna sa rezultatima Programa radnog angažovanja i zapošljavanja, koji je osmislio Kreativno edukativni centar KEC, kako bi se program proširio iz Beograda u druge gradove Srbije i na taj način doprineo procesu socijalne inkluzije i poboljšanju kvaliteta života osoba sa intelektualnim teškoćama.

Nakon kraćeg umetničkog programa, na svečanosti će se podeliti zahvalnice pojedincima, kompanijama, ustanovama, organizacijama i preduzećima, koje su uključene u program radnog angažovanja i koje su doprinele ostvarivanju pozitivnih rezultata Kreativno edukativnog centra KEC.

Leave a Comment