Kreativno edukativni centar KEC i kompanija McDonald’sodržale su 09. decembra, 2014. godine, u restoranu Bezistan proslavu povodom 10godina uspešne saradnje na projektu „Integracija osoba sa intelektualnimteškoćama u socijalnu sredinu“ i povodom 10 godina sprovođenja programa radnogangažovanja i zapošljavanja osoba sa intelektualnim teškoćama na otvorenomtržištu rada. Na konferenciji na temu „Socijalna inkluzija i prava osoba sainvaliditetom“, medijima su se obratile osobe sa intelektualnim teškoćama, predstavnicivladinog, nevladinog i poslovnog sektora.

Program radnog angažovanja i zapošljavanja osoba saintelektualnim teškoćama na otvorenom tržištu rada, koji je omogućio da osobesa intelektualnim teškoćama ostvare svoje ljudsko pravo na rad i aktivan životu zajednici, osmislio je i akreditovao Kreativno edukativni centar KEC. Programje započeo sa realizacijom 2004. g. kada su kompanija McDonald’s i KEC potpisaleprvi Memorandum o saradnji. Kroz program je do sada prošlo oko 160 osoba saintelektualnim teškoćama, koje su radno angažovane ili zaposlene u preko 30 kompanija,ustanova, institucija i raznih firmi širom Beograda. Projekat podržava u 2014-15. godini Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji.

B92
http://www.b92.net/zivot/vesti.php?yyyy=2014&mm=12&dd=11&nav_id=934990
Atastars
http://www.atastars.rs/u-trendu/114142-10-godina-saradnje-kompanije-mcdonalds-i-kreativno-edukativnog-centra-kec
RTV
http://www.rtv.rs/sr_lat/zivot/magazin/mek-donalds-proslavio-10-godina-saradnje-sa-kec-centrom_545778.html