Noreen Duguid je tri godine volontirala u KEC-u i učestvovala u raznim aktivnostima koje centar organizuje za naše korisnike. Vodila je radionice engleskog jezika kroz igru, pesmu, crtanje i ples. Obučila je korisnike da gaje cveće i povrće u dvoriš... read more

U okviru volonterskih aktivnosti u Kreativno edukativnom centru Mnro, koji se trudi da poboljša život osobama sa invaliditetom, studentkinja master studija na Univerzitetu Singidunum, Milica Zlatić, pokrenula je akciju pod nazivom “Slatko druže... read more