Kreativnost i edukacija!

Naša misija je uspostavljanje partnerskih odonosa sa užom i širom zajednicom i pomoć svakoj osobi da u sebi prepozna potencijal, talenat i snagu!

Donirajte Kontakt
KREATIVNO EDUKATIVNI CENTAR

KEC

Pomoć svakoj osobi da u sebi prepozna potencijal, talenat i snagu!

Prijavite se za volontera

Gardenika

Gardenika je socijalno preduzeće, koje na inovativan način povezuje svet preduzetništva i humanitarnog rada.

Pogledajte više

Novo - KEC VESTI
Potencijal, talenat i snaga!

Pogledajte najnovije vesti KEC – KREATIVNO EDUKATIVNOG CENTRA

Pogledajte sve vesti
Pogledajte sve vesti