Predah

Jedan od vidova pomoći i podrške korisnicima i njihovim porodicama je usluga Predah, koja doprinosi osamostaljivanju korisnika i boljoj funkcionalnosti porodica. Usluga obezbeđuje smeštaj korisnika na određen broj dana i celodnevnu brigu i  rad sa korisnikom u cilju pripreme za samostalan život I uključivanje u program radnog angažovanja.