Dnevni boravak

U dnevnom boravku svakodnevno se pružaju socijalne usluge u prostoru, koji je Skupština grada dodelila Centru na korišćenje, a renovirala ga je Ambasada SAD u Beogradu. Kroz svakodnevne i celodnevne aktivnosti KEC pruža podršku osobama sa intelektualnim teškoćama i njihovim porodicama sa ciljem da im obezbedi ispunjen I aktivan život u zajednici. U dnevnom boravku stručni tim, sastavljen od stručnjaka različitih profila, u saradnji sa roditeljima i strateljima, realizuje širok spektar kreativnih, edukativnih i rekreativnih aktivnosti u kojima se naši korisnici svakodnevno angažuju, samopotvrđuju i uz podršku stručnjaka grade svoje životne i radne veštine.

Kao priznanje za svoj kvalitetan rad KEC je 28. jula dobilo licencu za pružanje usluge Dnevni boravak od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.