Radno angažovanje

Poseban akcenat u radu KEC-a od 2004. stavljen je na socijalnu inkluziju naših korisnika kroz radno osposobljavanje, radno angažovanje i zapošljavanje na otvorenom tržištu rada. Kroz program je tokom 10 godina prošlo 160 osoba, koji rade u preko 30 kompanija, ustanova, institucija i raznih firmi širom Beograda.

Radno angažovanje na javnim mestima je uspešno rehabilitaciono i terapeutsko sredstvo, ali u isto vreme i uspešan vid integracije u socijalnu sredinu. Svaki se pojedinac ostvaruje kroz rad i nalazi smisao svog života i postojanja, ako je u kontaktu sa ljudima oko sebe. Tako i naši korisnici imaju potrebu da ostvare svoje osnovno ljudsko i građansko pravo na rad, da se iskažu, dokažu, upotrebe svoje znanje,talenat, snagu i sposobnosti za opšte dobro zajednice u kojoj žive. Svakom pojedincu je moguće da radom doprinese napretku društva i ostvari ravnopravnost sa ostalim članovima društvene zajednice.