O nama

Kreativno edukativni centar KEC je udruženje građana, osnovano 2002. godine, koje sve svoje programe i čitav svoj višegodišnji rad zasniva na osmišljavanju života i rada osoba sa invaliditetom. Ciljevi i zadaci KEC-a su: poboljšanje kvaliteta života naših korisnika, priprema za samostalan život, socijalnu inkluziju, radno angažovanje, zapošljavanje, ostvarivanje ljudskih prava i edukacija opšte populacije za prevazilaženje predrasuda.

MISIJA

Kreativno edukativni centar teži zadovoljavanju potreba osoba sa invaliditetom, unapređivanju njihovog položaja u društvu, obezbeđivanju kvaliteta njihovog života i stvaranju pozitivnih socijalnih promena u cilju prihvatanja osoba sa invaliditetom kao ravnopravnih članova društva.

VIZIJA

Naša vizija je da budemo sinonim za udruženje građana, koje stalno postavlja više standarde kako u oblasti pružanja usluga socijalne zaštite, poboljšanja kvaliteta života i socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom, ostvarivanja njihovih ljudskih prava iz oblasti rada, zapošljavanja, socijalne i zdravstvene zaštite i kulture, tako i u oblasti podizanja svesti javnosti i koja, ne samo da uvodi nove programe, nego ih i predviđa i kreira. KEC se razvija u tri oblasti: dnevni centar i usluga predah, radno angažovanje i zapošljavanje i socijalno preduzetništvo.

Svi programi centra se razvijaju u partnerstvu sa korisnicima i njihovim roditeljima, strateljima. KEC stalno razvija inovativne programe ili prilagođava postojeće u skladu sa interesovanjima i potrebama korisnika.

Mi radimo sa zajednicom da se izgradi partnerstvo koje podstiče prihvatanje i stremi ka inkluziji. KEC je posvećena poboljšanju kvaliteta života, kao i ostvarivanje potencijala svih osoba sa smetnjama u razvoju.

KEC takođe uspostavlja partnerske odnose sa užom i širom društvenom zajednicom sa ciljem unapređenja socijalne inkluzije i poboljšanja kvaliteta života svojih korisnika. Mnoge kompanije i individualci su prepoznali značajni doprinos KEC-a unapređenju života osoba sa invaliditetom i podržavaju naše programe. Neki od njih daju donacije, a neki volontiraju u centru. KEC ne bi postigao vidne rezultate da nije bilo njihove pomoći. Ako ste zainteresovani da nas podržite, kontaktirajte nas!