Gardenika u posebno higijenski zadovoljenim uslovima proizvodi voćne rolnice

Gardenika u posebno higijenski zadovoljenim uslovima proizvodi voćne rolnice
 

[youtuberesponsive listtype=“custom“ listvalue=“yQOQ3Zgq6rI“ maxwidth=“500px“]

Kreativnoedukativni centar KEC je, sa ciljem otvaranja novih radnih mesta za svojekorisnike i sa ciljem obezbeđivanja održivosti rada udruženja, u oktobru 2014.godine osnovao socijalnopreduzeće Gardenika d.o.o. koje, u posebno higijenski zadovoljenim uslovima,proizvodi voćne rolnice.

„Voćne Rolnice“ su 100% zdravproizvod, napravljen od mešavine sveže mlevenog, pa zatim sušenog voća, bezaditiva, konzervansa i šećera. Proizvod je nov na srpskom tržištu i dobio jesertifikat o ispravnosti i kvalitetu od Zavoda za javno zdravlje u Beogradu iCentra za ispitivanje mnamirnica. U njemu su sačuvani svi vitamini i zdravisastojci, jer proizvod nije termički obrađen. Voćne rolnice su kvalitetna hranaza sve generacije, zdrava poslastica – umesto keksa, bombona i čokolada. U proizvodnom procesu pravljenja voćnihrolnica, učestvuju osobe sa intelektualnim teškoćama, od nabavke materijala zaproizvodnju, do pakovanja, promocije i distribucije. Radno angažovanje u socijalnom preduzeću jeneophodno za kvalitetan i ispunjen život mladih osoba sa intelektualnimteškoćama. Kreativno edukativni centar razvija proizvodne delatnosti sa ciljemda se osobe sa intelektualnim teškoćama radno angažuju, da svojim radomprivređuju i ostvaruju svoje osnovno ljudsko pravo da rade i vode aktivan životu zajednici. Kupovinom voćnih rolnica pomaže se da životosoba sa intelektualnim teškoćama bude kvalitetniji i srećniji! Proizvod se prodaje u prodavnicama zdravehrane, ali naša želja je da se prodaju deci u školama i mladim ljudima kako bistekli naviku da se zdravo hrane i u isto vreme pomažu svojim sugrađanima. Voćnerolnice mogu da se upotrebe u promotivne svrhe, da se kao pokloni delesaradnicima i poslovnim partnerima, umesto olovaka i blokova. Nekoliko PRagencija je koristilo voćne rolnice kao promotivni materijal na konferencijama,tribinama i drugim javnim događajima. U čekaonicama advokatskih kancelarija iprivatnih lekarskih ordinacija, takođe voćne rolnice mogu da budu promotivnimaterijal. Kada se voćne rolnice koriste kao promotivni materijal, etiketemožemo da štampamo sa podacima i logom naručioca. Voćnerolnice, koje proizvodi socijalno preduzeće Gardenika d.o.o. u saradnji saKreativno edukativnim centrom KEC, možete kupiti u Kreativno edukativnom centruKEC od 10 do 18 časova, Kraljevića Marka 4 na Zelenom vencu, možete ih poručiti na telefon 064680 97 51, mail kecmnro@eunet.rs ili Vam možemo doneti na Vašu adresu. Cena pakovanja sa 3 rolnice, ukupne težine15-20 gr.  je 50 dinara.
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *