Korona ne može da zatvori KEC

Korona ne može da zatvori KEC

COVID-19 ne može da zatvori KEC.  11. marta 2020. Svetska zdravstvena organizacija zvanično je proglasila pandemiju COVID-19. U Srbiji je 15. marta proglašeno vanredno stanje i KEC je bio prisiljen da zatvori svoja vrata. Bilo je teško reći našim korisnicima da je za njihovu vlastitu sigurnost i sigurnost onih oko njih, potrebno da ostanu kod kuće. Naš stručni tim je brzo kreirao i primenio nove metode povezivanja i rada sa našim korisnicima. Tokom svakodnevnih telefonskih poziva, sesija u malim on line grupama, stručnjaci raznih profila, defektolozi, logopedi, psiholozi, pružali su psihosocijalnu podršku svakom od naših korisnika i pomagali im da što bezbolnije žive u izolaciji, društvenoj distanci i riziku od bolesti.

Misija OEBS-a u Srbiji je prepoznala značaj novog programa i načina rada KEC-a i podržala je projekat tokom 2020. godine

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *