Međunarodni dan osoba sa invaliditetom u KEC-u

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom u KEC-u
Svake godine 3. decembra svet obeležava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Na ovaj dan ljudi se širom sveta okupljaju da daju podršku  osobama sa invaliditetom i odaju im priznanje za doprinos koji oni daju svojim zajednicama, ali i da se zalažu za to da te zajednice budu inkluzivnije i pristupačnije.
Mi smo u KEC-u takođe obeležili taj dan. KEC centar je bio prepun korisnika, članova njihovih porodica i gostiju koji su se okupili da bi učestvovali u jednodnevnim aktivnostima. Milica Ilić, student defektologije i volonter KEC-a, planirala je i vodila neke programe tog dana.  Mladi volonteri iz Mormonske zajednice vodili su čas engleskog jezika kroz pesmu Tiha noć na engleskom jeziku. Zatim je sledila izložba radova naših korisnika, posluženje i živa diskusija o Međunarodnom prazniku osoba sa invaliditetom i šta o njemu misle naši korisnici, članovi njihovih porodica i naši gosti.
Dana, 3. decembra, mi u KEC-u smo se pridružili jednoj milijardi drugih ljudi u svetu, koji žive sa nekim oblikom invaliditeta, da proslavimo dosadašnja dostignuća i da se radujemo novim uspesima osoba sa invaliditetom.
         
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *