Socijalne usluge u zajednici i zaposljavanje osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama na otvorenom tržištu rada

Socijalne usluge u zajednici i zaposljavanje osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama na otvorenom tržištu rada
Kreativno edukativni centar KEC iz Beograda je, uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije, u junu 2014. godine započeo realizaciju projekta „Socijalne usluge u zajednici i zapošljavanje osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama na otvorenom tržištu rada“, u partnerstvu sa klinikom za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“. Cilj projekta je doprinos prevenciji institucionalizacije, unapredjenju socijalne inkluzije i kvaliteta života osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama. Inovativnost projekta ogleda se u osnivanju Dnevnog centra u zajednici, van bolničkih okvira, za osobe sa mentalnim teškoćama, unapređenje rada postojećeg dnevnog centra za osobe sa intelektualnim teškoćama, osnivanje usluge Predah roditeljstva i na uključivanje obe ranjive grupe u zajednicu kroz radno angažovanje i zapošljavanje na otvorenom tržištu rada. Projektne aktivnosti usmerene su na izgradnju kapaciteta osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama i na stvaranje povoljne klime za njihovu socijalnu inkluziju.
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *